Władysław Niedoba

Year:
1985

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Czechy, Nawsie

Władysław Niedoba (pseudonim „Jura spod Grónia”) urodził się w  1914 roku w Nawsiu na Zaolziu. Zamiłowanie do teatru zawdzięczał wychowaniu, środowisku rodzinnemu i już w dzieciństwie zaczął występować w teatrze amatorskim, zaś jako nastolatek wyreżyserował pierwszy spektakl w Kole Macierzy Szkolnej w Nawsiu Kierował także amatorskim zespołem w Nawsiu i w Jabłonkowie. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył w Polsce kurs dla reżyserów i współpracował z teatrem muzycznym w Ostrawie. Odbył także roczny staż w katowickim konserwatorium muzycznym i zamierzał podjąć dalsze studia w Mediolanie, ale wybuch wojny uniemożliwił realizację planów.

Po zakończeniu działań wojennych zawodowo związał się z Ostrawą, ale wkrótce poświęcił się działalności społecznej i kulturalnej na Zaolziu. Od 1948 roku współpracował z Zarządem Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Trzy lata później – głównie dzięki zaangażowaniu Władysława Niedoby – w Czeskim Cieszynie utworzona została Scena Polska Teatru Cieszyńskiego. Laureat objął funkcję jej kierownika artystycznego (pełnił ją do 1961 roku), a także scenarzysty i reżysera. Występował również jako aktor i do 1975 roku stworzył ponad 80 kreacji (m.in. w sztukach Lucjana Rydla i Lope de Vegi).

Władysław Niedoba znany był także jako felietonista pisma „Głos Ludu”, założyciel, kierownik artystyczny i twórca tekstów męskiego chóru „Gorol” (od 1948 roku) oraz autor słuchowisk radiowych. Przez 50 lat zajmował się również niestrudzenie organizowaniem i animowaniem „Gorolskiego Święta”, które odbywa się w Jabłonkowie.            

W uznaniu zasług w 1994 roku odznaczono go Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Władysław Niedoba zmarł w 1999 roku.

 

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródło: Leksykon Polaków w RC i RS, tom II, red. Z. Jasiński, B. Cimała, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 oraz portal internetowy www.zwrot.cz