Marianna Bałdyga

Year:
1985

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Art

Region:
Mazowieckie, powiat ostrołęcki, Kadzidło

Marianna Bałdyga urodziła się 12 VIII 1890 r. w Dylewie, po zamążpójściu w 1908 r. zamieszkała w Wachu, od 1961 r. w Kadzidle. Do szkoły nie chodziła. Pracowała na gospodarstwie rolnym. Wycinać nauczyła się mając 7 lat od babki Rozalii Kolimas z Dylewa. Twórczością zajmowała się okazjonalnie przez całe życie. Od 1950 r. współpracowała ze Spółdzielnią CPLiA „Kuipianka” w Kadzidle. Wycinanki M. Bałdygowej posiadają własny, indywidualny styl. W lelujach często umieszcza postacie zwierząt, wśród których upodobała sobie psy i wiewiórki. Do leluj, jako jedna z pierwszych wycinankarek wprowadziła postacie ludzkie. Innym dla niej charakterystycznym typem wycinanek są małe ptaszki zwrócone do siebie dziobkami umieszczone na gałązkach. Oprócz wycinanek potrafiła wykonywać pięknie zdobione firanki bibułkowe. Zajmowała się też plastyką obrzędową: wykonywała kwiaty bibułkowe, pisanki, palmy, pająki, pieczywo obrzędowe. Od 1948 r. brała udział w wielu konkursach i wystawach

sztuki ludowej o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Jej prace prezentowane były kilkakrotnie na wystawach polskiej sztuki ludowej za granicą. Wielokrotnie nagradzana, stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uczestniczyła w Cepeliadach i kiermaszach sztuki ludowej (Warszawa, Płock, Kazimierz Dolny i in.). Prace w licznych muzeach (Warszawa, Ostrołęka, Nowogród, Łomża, Białystok, Płock, Toruń). Przez wiele dziesięcioleci należała do aktywnych popularyzatorek tradycyjnej sztuki kurpiowskiej.

Marianna Bałdyga zmarła 25 maja 1987 roku.

 

Marian Pokropek