Władysław Gawlak

Year:
1985

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Blacksmith

Region:
Małopolskie, powiat myślenicki, Tokarnia

 

Władysław Gawlak urodził się 1 XI 1903 r. w Tokarni, woj. małopolskie, tamże mieszkał. Pochodził z rodziny chłopskiej, w której od dwóch pokoleń drugim zajęciem było kowalstwo. W. Gawlak zawodu uczył się u ojca, od niego też przejął starą drewnianą kuźnię z pełnym wyposażeniem. Na potrzeby wsi zajmował się kowalstwem użytkowym: podkuwał konie, wykonywał i reperował narzędzia rolnicze, okuwał wozy i sanie, wyrabiał okucia budowlane. Wiele wykonywanych przez siebie przedmiotów codziennego użytku zdobił, twierdząc, że zdobione przedmioty były przyjemniejsze dla oka i świadczyły o lepszych umiejętnościach rzemieślniczych ich wykonawcy. Zajmował się też kowalstwem artystycznym. Wyrabiał świeczniki, krzyże, kraty i ozdobne zawiasy.

Od 1967 r. brał udział niemal we wszystkich powiatowych i wojewódzkich przeglądach sztuki ludowej w Myślenicach, Dobczycach, Proszowicach, Lubczycach zdobywając nagrody i wyróżnienia. W 1968 r. został członkiem Klubu Plastyków Amatorów i Twórców Ludowych Powiatowego Domu Kultury w Myślenicach, współpracował z Miejsko-Gminnym

Ośrodkiem Kultury w Dobczycach, od czasu powstania Krakowskiego Oddziału STL-u uczestniczył czynnie w jego pracach, w latach 1980-85 kilkakrotnie wchodził w skład Zarządu Oddziału. W uzasadnieniu przyznania nagrody im. O. Kolberga w 1985 r. pisano, że W. Gawlak jest twórcą zasłużonym dla podtrzymania tradycji sztuki ludowej w regionie krakowskim, jednym z nielicznych żyjących i pracujących kowali wyrabiających przedmioty o tradycyjnych formach wyróżniających się bogatym zdobnictwem.

Władysław Gawlak zmarł 24 lutego 1995 roku w Tokarni.

 

 Krzysztof Braun