Antoni Janiszewski

Year:
1985

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Wielkopolskie, powiat nowotomyski, Zbąszyń

Urodził się 28 X 1909 r. w Poznaniu. Miał wykształcenie muzyczne. Po ukończeniu Szkoły Muzycznej kształcił się w konserwatorium poznańskim między innymi u prof. Feliksa Nowowiejskiego. Po II wojnie światowej w Zbąszyniu założył Orkiestrę Dętą Kolejarzy. Tu także zorganizował pierwszy na Ziemi Zbąszyńskiej Dom Kultury, w którym prowadził zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 1950 r. założył Wiejskie Koło Muzyczne, które rok później zostało upaństwowione, a w 1959 r. przemianowane na Państwową Szkołę Muzyczną I- go stopnia im. Stanisława Moniuszki. Od początku działalności Ogniska Muzycznego a potem Państwowej Szkoły Muzycznej zorganizował klasę instrumentów ludowych, którą powierzył Tomaszowi Śliwie z Chrośnicy, jako autentycznemu, najlepszemu muzykowi ludowemu - koźlarzowi, skrzypkowi i twórcy instrumentów muzycznych regionu lubuskiego.

W latach 70-tych założył Orkiestrę Szałamaistek pod nazwą ,,Zbąszyńskie Dziewczęta”. Był także inicjatorem powstania przy Szkole Muzycznej w Zbąszyniu „komórki muzyków ludowych”. W czasie swej długoletniej działalności społecznej i pedagogiczno-muzycznej na Ziemi Zbąszyńskiej założył 18. ognisk muzycznych m.in. w Buku, Opalenicy, Babimoście, Trzcielu. Był prezesem Stowarzyszenia Muzyków Ludowych, które założył przed 1959 r. Odznaczony wieloma medalami, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Antoni Janiszewski zmarł w 1985 roku w Zbąszyniu.

 

Agnieszka Pokropek