Wanda Stala

Year:
1985

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Belgia, Genk

Wanda Stala-Żmijewska urodziła się w 1928 roku miejscowości Stolin w Polsce. Przez wiele lat – jako późniejsza mieszkanka Belgii – była związana z życiem tamtejszej Polonii. Działała w Polskim Związku Kulturalnym w Genk (pełniła funkcję jego prezesa). Wspólnie z mężem, Bronisławem Stalą, w 1959 roku powołała do życia Zespół Pieśni i Tańca „Krakus”. Była również jego wieloletnim kierownikiem i choreografem. „Krakus” to nie tylko jeden z bardziej aktywnych zespołów polonijnych, ale i inicjator Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.

Laureatka dała się poznać jako niestrudzona popularyzatorka i krzewicielka polskiej kultury w Belgii, niezwykle utalentowana działaczka polonijna i patriotka.

Wanda Stala-Żmijewska zmarła w 2012 roku.

 

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: portal internetowy www.wspolnotapolska.home.pl