Zespół Obrzędowy z Rudy Solskiej

Year:
1996

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Lubelskie, powiat biłgorajski, Ruda Solska

Powstał w 1979 r. jako zespół śpiewaczy, w 1982 r. powiększył swój skład osobowy i poszerzył program tworząc Zespół Obrzędowy. Działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju.

Na program zespołu składają się stare pieśni, przyśpiewki i tańce oraz widowiska oparte na ludowych wierzeniach, obrzędach, zabobonach i zwyczajach Ziemi Biłgorajskiej. W repertuarze zespołu znajdują się takie inscenizacje jak: ,,Obieraczki”, „Kolęda”, z podziałem „Kolęda chłopska i kolęda babska”, „Wiedźmy”, „Od sokoła do anioła”, „Taniec tradycyjny”. Zespół występuje w tradycyjnych, autentycznych strojach biłgorajskich.

Uczestniczył w licznych imprezach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich: Zamość, Biłgoraj, Lublin, Rzeszów, Tarnogród, Kielce, Kazimierz Dolny, Warszawa, Szczecin i in. W 1984 r. zespół otrzymał główną nagrodę. a w 1991 r. II nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Na tymże festiwalu w 1986 i 1990 r. solistki zespołu Karolina Różańska i Julia Okoń zdobyły I nagrody. W 1990 r. zespołowi przyznano nagrodę główną ,,Taneczny Krąg” na Ogólnopolskim Konkursie Tańca Tradycyjnego w Rzeszowie. Wielokrotnie był wyróżniany na Sejmikach Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie oraz na przeglądach wojewódzkich w Zamościu i Kielcach. Zespół posiada nagrania w Polskim Radio emitowane w audycjach ,,Kiermasz pod kogutkiem”. Telewizja zrealizowała program z widowiskiem ,,Wiedźmy” z cyklu programów „Pejzaże wsi polskiej”.

Za pielęgnowanie tradycyjnego folkloru muzyczno-tanecznego i prezentację widowisk obrzędowych zespół w 1992 r. otrzymał Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki.

 

Barbara Tężycka

 

http://www.muzykaroztocza.pl/muzyk/35/name/Zesp%C3%B3%C5%82+z+Rudy+Solskiej.html