Wanda Czubernat

Year:
1996

Category:
Category II. Folk writing

Field of activity:
Folk literature

Region:
Małopolskie, powiat nowotarski, Raba Wyżna

Wanda Czubernat urodziła się 26 X 1937 r. w Rabie Wyżnej i tam zamieszkała. Wiedzę poetycką zdobywała głównie drogą samokształcenia. Zaczęła pisać od 1960 r. debiutując W „Orle Tatrzańskim”, wydawanym przez Polonię w USA. Od tego czasu dużo drukuje zarówno w prasie, jak i w antologiach. Jej wiersze i inne utwory jak np. felietony drukowały m.in. „Chłopska Droga”, „Gazeta Krakowska”, „Dziennik Polski”. Sama redaguje gazetkę poetycką pt. „Furcydło” wyróżniającą się tym, że utwory tam drukowane pisane są gwarą.

Wiersze jej znajdują się w kilku antologiach, jak: „Wieś tworząca”, „Młodnik”, ,, Wiersze górali”. Opublikowała kilka samodzielnych tomików wierszy: „Kino”, „Pastorałki krzesane”, ,,Koty za ploty”, „Wiersze kuchenne”, „Jeszcze trochę idę”, „Wybór wierszy”. W latach 70. stworzyła autorski kabaret ,,Fijołek”, a obecnie prowadzi kabaret ,,Truteń”. Sama pisze teksty, aranżuje programy, pisze teksty regionalnych przedstawień dla zespołów, wiersze i scenariusze dla dzieci. Jest jedną z organizatorek ,,Święta poezji góralskiej” oraz konkursu recytatorskiego dla dzieci w gwarze podhalańskiej.

Współpracuje z Polskim Radio (audycje ,,Kiermasz pod kogutkiem”). Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana na różnego rodzaju konkursach poetyckich. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Za działalność kulturalną i społeczną odznaczona została odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Jest także laureatką Nagrody Artystycznej im. Jana Pocka.

 

Barbara Tężycka