Maria i Józef Staszelowie

Year:
1996

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Luthier

Region:
Małopolskie, Nowy Targ

Urodził się 4 III 1933 r., mieszkał w Nowym Targu. Znakomity skrzypek ludowy - prymista, „w grze na skrzypcach doszedł do tej doskonałości wykonawczej, która uwidacznia się w jakości dźwięku, technice, a nade wszystko w wyrazie - interpretacji tradycyjnej, twórczej”. Od ojca przejął sposób gry i znajomość staroświeckich „nut” podhalańskich. Wielokrotnie nagradzany na konkursach i festiwalach folklorystycznych.

W 1978 i 1980 r. podczas ,,Sabałowych Bajań” uzyskał II miejsce, w 1984 r. w konkursie „Muzyk Podhalański” w Nowym Targu zajął I miejsce, na Święcie Pasterskim na Orawie również I miejsce. Nagradzany w konkursach organizowanych w Żywcu, Zakopanem, Poroninie i in.

Na szczególne podkreślenie zasługują osiągnięcia J. Staszela jako lutnika. Wykonał około 50 egzemplarzy skrzypiec dla zespołów folklorystycznych i orkiestr filharmonii. Jest aktywnym działaczem Związku Podhalan i zaangażowanym pracownikiem w Radzie Regionalnych Towarzystw Kultury.

Maria Staszel poświęciła się działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie tańca, muzyki i śpiewu. W zespole ,,Śwarni” uczyła tańca i opracowywała programy. W 1975 r. wraz z mężem zakłada dziecięcy zespół ,,Turlicki”. W 1983 r. organizuje nowy zespół „Mali Śwami”. Maria i Józef Staszelowie swoją działalnością spowodowali duże ożywienie i zainteresowanie ruchem regionalnym, zgromadzili młodzież, która chętnie zaczęła występować w zespołach folklorystycznych. Uczyli „chodzenia w stroju ludowym”, przekazywali całą obyczajowość zachowania się w czasie tańca - muzykowania. Prowadzone przez nich zespoły folklorystyczne otrzymały wiele nagród na krajowych i zagranicznych festiwalach.

Sami posiadają wiele odznaczeń, medali, dyplomów i nagród. M.in. odznaczenia: „Zasłużony Działacz Kultury”, „Srebrna Odznaka za Zasługi dla Miasta Nowego Targu”, „Złota Odznaka za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego”, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

Barbara Tężycka