Kazimierz Maurer

Year:
1996

Category:
Category II. Folk writing

Field of activity:
Folk literature

Region:
Łódzkie, Sieradzkie, powiat pabianicki, Babice

Maurer Kazimierz Mauer urodził się 14 II 1923 r. w Babicach w woj. łódzkim i tamże zamieszkał. Zajmował się twórczością literacką, gawędziarstwem i organizowaniem regionalnego ruchu folklorystycznego. Był uzdolnionym pisarzem ludowym, jego wiersze, opowiadania, gadki i humoreski ukazywały się drukiem w prasie iw licznych wydawnictwach zbiorowych oraz w książce „Trzy palce w nosie”, gdzie znalazły się gawędy z Sieradzkiego pisane piękną gwarą. Wiele z jego utworów prezentowało radio i telewizja. Interesował się tradycyjnym folklorem regionu. Spisywał zapomniane pieśni i melodie, gawędy i opowiadania oraz obrzędy i zwyczaje, na podstawie których opracowywał scenariusze widowisk dla ludowych zespołów jak np. ,,Chodzenie z rózgami”, ,,Zapusty w Szałajdach”. Zajmował się także folklorem robotniczym Łodzi.

Był założycielem i współpracownikiem kilku zespołów folklorystycznych. W 1945 r. założył zespół „Babice”, który prowadził przez 25 lat. Współpracował z zespołami ,,Sieradzanie”, ,,Dobroń”, „Wesele Boryny”, „Lipce Reymontowskie”. Uczestniczył w przeglądach i konkursach folklorystycznych, Cepeliadach i festiwalach zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. M.in. były to: III nagroda za opracowanie literacko-muzyczne obrzędu ludowego ,,Kiermas” (1958), I nagrody w konkursach gawędziarzy na festiwalach w Łodzi (1966, 1969), I nagroda w konkursie gawędziarzy na „Sabałowych Bajaniach” (1986), I nagroda w kategorii odkrywców i poszukiwaczy zapomnianych podwórkowych piosenek i tekstów (Łódź 1987). W 1984 r. otrzymał nagrodę artystyczną im. Jana Pocka a w 1992 r. - II nagrodę w dziedzinie prozy na ogólnopolskim konkursie literackim im. Jana Pocka. Ponadto otrzymał nagrodę Tygodnika Kulturalnego im. J. Chałasińskiego za rok 1987 w dziedzinie upowszechnienia kultury i wiele innych dyplomów, medali, wyróżnień.

Jako konferansjer, gawędziarz, recytator i reżyser występował ze znanymi kapelami i zespołami pieśni i tańca w kraju oraz za granicą, m.in. w Japonii, Niemczech, Węgrzech, Bułgarii, Jugosławii, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Był członkiem STL, pełnił odpowiedzialne funkcje w Zarządzie Głównym. Posiadał liczne odznaczenia, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, Medal i Odznakę Tysiąclecia.

Kazimierz Maurer zmarł 12 lutego 2001 r.

 

Marian Pokropek

 

 

http://tekfolksieradz.com.pl/tworcyLe.html