Powiększ
Zoom photo

Zofia Pokusa

Year:
1976

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Kanada, Montreal

Zofia Pokusa urodziła się w 1914 roku w Montrealu. W 1937 roku rozpoczęła współpracę z harcerstwem i jako drużynowa przyjechała na kurs do Polski w 1939 roku. Znalazła się wtedy w ogniu wojennych działań. Udało jej się jednak przedostać do Szwecji, a następnie do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Laureatka ukończyła Konserwatorium Muzyczne w Montrealu, zdobywała również wiedzę dotyczącą polskiego folkloru podczas kursów organizowanych w Polsce. Zawodowo była związana z Les Variétés Lyriques w Montrealu.

Zofia Pokusa zdobyła popularność i uznanie jako pedagog muzyczny i popularyzatorka polskiego folkloru nie tylko wśród Polonii kanadyjskiej, ale i wśród rdzennych mieszkańców Kanady. Przez 35 lat pracowała jako kierownik i choreograf zespołów tanecznych „Cracovia” i „Polonez”. Laureatka założyła także wspomniane grupy folklorystyczne, a pierwsza z nich powstała przy sobotniej szkółce polskiej w London. Twórcą, opiekunem i dobrym duchem tej szkółki również była Zofia Pokusa. Obydwa prowadzone przez nią zespoływielokrotnie i z dużym powodzeniem występowały podczas Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Zofia Pokusa założyła także chór polski w London i była jego kierownikiem.

Laureatka prowadziła również ożywioną działalność społeczną na innych niż wspomniane do tej pory polach. W 1956 roku założono w London Ogniwo Federacji Polek w Kanadzie, którego członkinią została Zofia Pokusa. Była też jego przewodnicząca w 1980 roku. U progu nowego tysiąclecia, w 2002 roku, Walny Zjazd Federacji Polek w Kanadzie przyznał jej – w uznaniu zasług i dokonań – honorowe członkostwo. Laureatka założyła także wraz mężem Fundację im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej. Fundacja działała na terenie Polski od 1999 roku i podczas piętnastoletniej aktywności wsparła rocznymi stypendiami naukowymi 478 studentów. Od 2008 roku działa pod nazwą Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej.

Laureatkę odznaczono Złotym Krzyżem Zasługi RP i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zofia Pokusa zmarła w 2007 roku w London w Kanadzie.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

 

http://www.fundacjapokusow.org.pl/

 http://www.polki-w-london.info./