Powiększ
Zoom photo

Józefa Siwek

Year:
1976

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Art

Region:
Łódzkie, powiat tomaszowski, Rawskie, Zakościele

Urodziła się w 1893 r. w Zakościelu (d. pow. Rawa Maz.) i tamże mieszkała. Pochodziła z rodziny chłopskiej, małorolnej. Pracowała na własnym gospodarstwie rolnym i dodatkowo trudniła się tkactwem i wycinankarstwem. Robiła pająki ze słomy i grochu, wieńce dożynkowe, malowała pisanki. Była twórczynią wszechstronnie uzdolnioną, jedną z najwybitniejszych w regionie rawsko-opoczyńskim, bardzo aktywną działaczką społeczną. Już w okresie międzywojennym zorganizowała w Zakościelu Koło Gospodyń Wiejskich i była delegatką powiatu rawskiego na ogólnopolski zjazd tej organizacji (Warszawa 1934 r.). W latach 1935-37 przewodniczyła powiatowej organizacji Koła Gospodyń Wiejskich w Rawie Maz. Przyczyniła się do powstania w Zakościelu tkackiej spółdzielni Towarzystwa Przemysłu Ludowego, współpracowała z Kulturalno-Oświatowym Ośrodkiem w Spale biorąc udział w ogólnopolskich Dożynkach i wystawach sztuki ludowej. Po wojnie J. Siwek rozwinęła ożywioną działalność twórczą i społeczno-organizacyjną. Nawiązała kontakty z Muzeami i Wydziałem Kultury województwa łódzkiego włączając się do organizacji różnych imprez mających na celu propagowanie sztuki ludowej i folkloru regionów rawskiego i opoczyńskiego.

Od 1948 r. uczestniczyła niemal we wszystkich konkursach i wystawach sztuki ludowej, zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Jej tkaniny i wycinanki prezentowane były na wystawach polskiej sztuki ludowej za granicą (m.in. w Moskwie, 1948 r., w Finlandii w 1957 r.) w 1962 r. na 65-lecie jej działalności twórczej Muzeum w Tomaszowie Maz. zorganizowało wystawę indywidualną.

Wielokrotnie nagradzana. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Współpracowała z CPLiA i Muzeami wykonując tradycyjne tkaniny (samodziały ubraniowe, kilimy) oraz wycinanki (rawskie lalki, rózgi i gwiazdy). Do kontynuowania regionalnej twórczości artystycznej zachęciła swoje dzieci: syna - Tadeusza i córkę – Janinę Przyborek, znanych już i cenionych twórców wyróżnianych na licznych konkursach, w tym także na ogólnopolskim konkursie na wycinankę ludową w Toruniu w 1979 r.

Józefa Siwek zmarła 19 maja 1992 roku.

 

Marian Pokropek