Powiększ
Zoom photo

Zespół Taneczny „Krakowiak” z Bostonu (USA)

Year:
1976

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Boston

Zespół Taneczny „Krakowiak” (Krakowiak Polish Dancers of Boston), jeden ze starszych zespołów folklorystycznych w USA, powstał w 1937 roku. W trakcie 77-letniej historii działał z niewielkimi zaledwie przerwami. Początki grupy wiążą się klubem dla dziewcząt, który utworzono w 1937 roku przy polskiej szkółce sobotniej. Nosił on nazwę „Krakowianki”. Z czasem do dziewcząt dołączyli mężczyźni. Pierwszą instruktorką zespołu była Franciszka Łukasiewicz., a po niej pieczę nad zespołem przejmowali E. Anthony Kutten, Ada Dziewanowska, Fred Bakula-Harrison, Jacek Marek, Krzysztof Słomiak, Agata Orzechowska, Tadeusz Zdybal, Zbigniew Bogdański i Andrea Pierce Haber. W 1970 roku do „Krakowiaka” dołączyła kapela, a później dziecięca grupa taneczna i zespół śpiewaczy. Obecnie w skład zespołu wchodzą trzy grupy – dziecięca, młodzieżowa i dorosła.   

Ogromne zasługi dla „Krakowiaka” położyła rodzina Pierce’ów – Eugenia i Leonard oraz ich dzieci, a także Mary i Alvin wraz z dziećmi. Dzięki ich wysiłkom zespół przetrwał wiele lat i mógł się artystycznie rozwijać.

Szczyci się on niezwykle bogatym repertuarem, na który składają się nie tylko pieśni i tańce ze wszystkich regionów Polski, ale i tańce amerykańskie. Warto również podkreślić, że grupę tworzą zarówno członkowie Polonii amerykańskiej, jak i osoby niemające polskich korzeni, ale ceniące naszą kulturę.

Zespół zyskał ogromną popularność dzięki występom podczas festiwali folklorystycznych (m.in. w Nowym Jorku, Detroit i San Francisco), uroczystości polonijnych i amerykańskich. „Krakowiak” zainaugurował I Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie i brał udział w wielu jego edycjach (do 1996 roku jako jedyny uczestniczył we wszystkich). W 1983 roku koncertował przed Janem Pawłem II w Ogrodach Watykańskich, a także przed kardynałem Józefem Glempem podczas obchodów 300-lecia zwycięstwa pod Wiedniem.

„Krakowiak” wchodzi w skład Amerykańskiej Rady do Spraw Polskich Organizacji Kulturalnych i był jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Tańców Ludowych w Ameryce.

Zespół uhonorowano odznaką „Zasłużony dla województwa rzeszowskiego”, Eugenia i Leonard Pierce’owie otrzymali Order Zasługi od Ministra Kultury i Sztuki, a Mary i Alvin Pierce’owie – Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

 

Źródła: Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga, foldery VIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów 1989 oraz X Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów 1996

 

http://krakowiak.org/