Zespół Śpiewaczy „Ostrowianki” z Ostrówka

Year:
1999

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Lubelskie, powiat lubartowski, Ostrówek

Żeński zespół śpiewaczy z Ostrówka wywodzi się z miejscowego chóru kościelnego, którego początki sięgają czasów drugiej wojny światowej. W 1976 r. na 20-lecie działalności Koła Gospodyń Wiejskich powołano zespół śpiewaczy, którego przewodniczącą została Wanda Gadzałowa.

W skład Zespołu „Ostrowianki” wchodziły: Henryka Bocian, Wanda Bocian, Helena Granat, Natalia Grzeszczak, Maria Kusyk, Helena Mik, Stanisława Siwek, Jadwiga Skubisz, Leokadia Skubisz, Janina Sirant, Jadwiga Strojek, Stanisława Żak. Kierowniczką została Bernarda Kwiatek. Patronat nad zespołem przejęła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ostrówku.

Repertuar grupy był bardzo bogaty i zróżnicowany gatunkowo. W całości pochodził z ustnych przekazów członkiń grupy i od najstarszych mieszkanek Ostrówka i najbliższych okolic: Marianny Grelik, Marii Gontarskiej, Feliksy Kocyły, Heleny Lipiec, Bronisławy Pleszczyńskiej, Wandy Powałki, Józefy Pózia, Marii Sak, Anieli Skubisz, Józefy Sobieszek, a przede wszystkim Marii Olek. Obejmował pieśni weselne, kolędy (w tym także zapomniane ludowe apokryfy) i pastorałki, pieśni sieroce, dawne i nowszej proweniencji pieśni dożynkowe, ludowe pieśni maryjne, pieśni miłosne, ballady, pieśni historyczne i żołnierskie, widowiska obrzędowe. Zespół współpracuje z Muzeum Regionalnym w Lubartowie.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia zespołu: III  miejsce na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, 1988 r.; główna nagroda na festiwalu zespołów KGW w Kielcach, 1991; „Baszta”, główna nagroda w kategorii zespołów śpiewaczych w Kazimierzu, 1996. Zespół jest członkiem zbiorowym Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego w Lubartowie. W 1998 r. Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie opublikował wydawnictwo „Z tamtej strony boru zielonego”, prezentujące historię i dorobek zespołu oraz wybrane przykłady pieśniowego repertuaru.

 

Jan Adamowski

 

https://www.youtube.com/watch?v=F4SF1-xPmhc