Fundacja „Cepelia” – Polska Sztuka i Rękodzieło

Year:
1999

Category:
Category VI. Honorable mention to institutions and nongovernmental organizations deserved in the field of safeguarding and popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Mazowieckie, Warszawa

Historia „Cepelii” to ponad sześćdziesiąt lat troski o ginące piękno, o regionalną i narodową tożsamość, o ochronę i wzbogacenie kulturowego dziedzictwa. Organizacja przetrwała wiele trudności i w zmieniających się warunkach promowała sztukę zakorzenioną w rodzimych tradycjach, zawsze wspomagając ludową twórczość i artystyczne rękodzieło. Od 1989 roku działa jako Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło, zrzeszając jednostki zajmujące się wytwarzaniem i sprzedażą wyrobów sztuki ludowej i rękodzieła. Jest właścicielem lub współwłaścicielem sieci spółek prawno-handlowych, posiada niemal sto sklepów własnych i licencjonowanych, wiele galerii i salonów wystawienniczych.

„Cepelia” zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę etnografów, artystów plastyków, rzeczoznawców i menadżerów oraz współpracuje z ponad dwoma tysiącami ludowych twórców i rzemieślników. Każdy wyrób opatrywany znakiem „Cepelii” posiada atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej. „Cepelia” organizuje liczne konkursy i wystawy, prowadzi badania w dziedzinie sztuki, rękodzieła artystycznego i etnografii, wspiera działalność regionalnych ośrodków wystawienniczych, galerii sztuki, muzeów i skansenów, sponsoruje ludowych twórców i zespoły folklorystyczne, ustanawia nagrody za osiągnięcia w kultywowaniu polskiej sztuki ludowej i tradycyjnej wytwórczości. „Cepelia” uzyskała tytuł Firmy Roku 2003.

Jest członkiem międzynarodowych organizacji propagujących rękodzieło ludowe i uczestniczy w wielu targach, kiermaszach i imprezach folklorystycznych o zasięgu europejskim i światowym.

„Cepelia” to także instytucja, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Honorową im. Oskara Kolberga w uznaniu zasług dla kultury ludowej (po raz pierwszy w 1974 roku).

/red.K.M./

 

http://cepelia.pl/