Powiększ
Zoom photo

Amatorski Zespół Regionalny im. Stanisława Władysława Reymonta z Lipiec Reymontowskich

Year:
1997

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Łódzkie, powiat skierniewicki, Lipce Reymontowskie

Zespół został założony w 1932 r. W okresie II wojny światowej zawiesił swoją działalność. Po wojnie funkcjonował przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lipcach Reymontowskich. Swoją działalność rozpoczął od przedstawienia widowisk obrzędowych „Wesele Boryny” i „Pierzarka”, opartych na powieści Władysława Reymonta „Chłopi”. Zespół kultywuje stare, ludowe tradycje łowickiej wsi. Jest formacją wielopokoleniową o charakterze rodzinnym. W ciągu 65 lat działalności wystąpiło w nim prawie 300 mieszkańców Lipiec. Wokół Zespołu skupia się życie społeczne i kulturalne wiejskiej społeczności lokalnej.
Na repertuar Zespołu, poza „Weselem Boryny” składają się widowiska i inscenizacje: „Pierzarka”, „Suita łowicka”, „Suita lipiecka”, „Wesele Łowickie ze Wsi Lipce” (w opracowaniu dr Grażyny Dąbrowskiej), z którym Zespół wystąpił podczas koncertu „Pieśń Ojczystej Ziemi” w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w 1995 r. członkowie Zespołu wystąpili w filmie fabularnym i serialu telewizyjnym zrealizowanym wg powieści Władysława Reymonta „Chłopi”, w reż. Jana Rybkowskiego. W roku 1967 powstał film dokumentalny o Lipcach i Zespole. W tym samym roku w Teatrze Wielkim w Łodzi z udziałem Zespołu inaugurowano „Rok Reymontowski”.

W latach 1985-1996 Zespól występował na Węgrzech, Słowacji, Francji. Za działalność społeczną i kulturalną został odznaczony: w 1966 Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, 1966 Honorową Odznaką Województwa Łódzkiego,1968 Odznaką Honorową Towarzystwa Kultury Teatralnej, 1982 Odznaką „Za Zasługi Dla Województwa Skierniewickiego”, 1982 Medalem Edukacji Narodowej.

 

Barbara Zagórna-Tężycka

 

https://www.youtube.com/watch?v=1UOyT1dG_Mo