Powiększ
Zoom photo

Maria Gleń

Year:
1997

Category:
Category II. Folk writing

Field of activity:
Folk literature

Region:
Lubelskie, Krasnystaw

Maria Gleń urodziła się w 1933 roku w Zakręcie, mieszka zaś w Krasnymstawie. Zadebiutowała w 1965 roku w „Zarzewiu”, następnie jej wiersze publikowane były w czasopismach „Zielony Sztandar”, „Chłopska Droga”, „Kamena”, „Rolnik Lubelski”, „Nadodrze”, „Biuletyn Informacyjny” STL, kwartalnik „Twórczość Ludowa”. Jej twórczość publikowano we wszystkich, kolejno ukazujących się, antologiach współczesnej poezji ludowej: „Od Bugu do Tatr i Bałtyku” (1965), „Wiersze proste jak życie” (1966), „Wieś tworząca” t. III (1968), t. IV (1970), t. V (1974/), t. VII (1983), t. VIII (1990), „Antologia współczesnej poezji ludowej” (wyd. I w 1967, wyd. II w 1972), „Pogłosy ziemi” (1971). Pierwszy indywidualny tomik poezji Marii Gleń pod tytułem „Serce oddałam wioskom” został wydany w 1979 roku, następne zaś – „Gdzie jaskółcze gniazda” i „ Z poezją przez życie” – odpowiednio w latach 1993 i 1994.

Maria Gleń jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Otrzymała nagrodę im. Jana Pocka w 1983 roku, nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w 1987 roku, Nagrodę J. Cierniaka w 1978 roku. Uhonorowano ją również kilkoma odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużona dla Województwa Chełmskiego”, „Złotym Orderem Serca – Matkom Wsi”. Maria Gleń to aktywna działaczka społeczna – założyła Koło Gospodyń Wiejskich, była radną Miejskiej Rady Narodowej w Krasnymstawie i członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

 

Barbara Zagórna-Tężycka