dr Jarosław Lisakowski

Year:
2004

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Wielkopolskie, Poznań

Urodził się w 1920 r. w Poznaniu, jego praca naukowo-popularyzatorska wiąże się z regionem Wielkopolskim,  szczególnie z Kaliskiem. Od 1950 r. związany był z Instytutem Sztuki PAN w Poznaniu. Dr Jarosław Lisakowski od 1954 r. kierował Zakładem Muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego. Zdobywał doświadczenie i wiedzę fachową u boku wybitnych specjalistów. Współpracował z Jadwigą i Marianem Sobieskimi, następnie kontynuował ich działalność badawczą i dokumentacyjną. Prowadził badania nad folklorem muzycznym w całym kraju (Białostockie, Kieleckie, Kujawy, Krakowskie, Lubelskie, Łowickie, Mazowsze Płockie, Opoczyńskie, Pieniny, Podlasie, Rzeszowskie, Sandomierskie, Sieradzkie, Suwalskie, Śląsk, Warmia i Mazury, Wielkopolska, Ziemia Lubuska, Złotowska, Żywieckie). Wynikiem samodzielnych badań jest 3.508 nagrań w zasobach Instytutu Muzykologii oraz liczne publikacje specjalistyczne. Od 1953 roku prowadził badania w powiatach Rawicz, Leszno, Środa, Września, Ostrzeszów, Ostrów Krotoszyn, Nowy Tomyśl i pogranicze woj. Zielonogórskiego. Zebrał 2.889 pieśni ludowych i melodii instrumentalnych, wywiadów dotyczących zwyczajów i obrzędów ludowych. Przyczynił się do powiększenia Archiwum Folkloru Instytutu Sztuki PAN, które stanowi bazę repertuarową dla licznych zespołów pieśni i tańca upowszechniających w kraju i zagranicą rodzimy folklor muzyczny.

Indywidualnym dorobkiem naukowym dr Jarosława Lisakowskiego są wieloletnie badania Ziemi Kaliskiej, gdzie zebrał pieśni, melodie instrumentalne, tańce, wywiady o zwyczajach i obrzędach. W Kaliskiem odkrył dwustrunowe basy i bębny osznurowane, przeprowadził inwentaryzację instrumentarium ludowego.

W 1967 r. współpracował z Redakcją Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga przy publikacji 46 tomu KaliskieSieradzkie, w 1972 r. wydał zbiór Pieśni Kaliskich, w 1980 Pieśni ludowe z regionu Kozła, w 1983 r. Pieśni ludowe znad Prosny, w 1989 r. Pieśni ludowe południowo-zachodniej Wielkopolski.

Był konsultantem i opiekunem zespołów folklorystycznych,uczestniczył w pracach jury na festiwalach. Prowadził aktywną działalność upowszechnieniową: prelekcje i wykłady w szkołach średnich Poznania, audycje radiowe, konsultacje fachowe dla Filmu Polskiego, współpracował z instytucjami kultury.

Jarosław Lisakowski zmarł 2 lutego 2012 roku.

 

Mirosława Bobrowska