Zespól Tańca „Echo z Polski” z Toledo (USA)

Year:
1989

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Toledo

Zespół powstał w 1967 roku w Toledo z inicjatywy Pauliny Tul-Ortyl, absolwentki kursów dla choreografów i instruktorów przy UMCS w Lublinie. Była ona jednocześnie wieloletnim choreografem i kierownikiem artystycznym grupy niezbyt – co prawda – licznej, ale niezwykle umiejętnie prowadzonej. Paulina Tul-Ortyl potrafiła zaszczepić w sercach członków zespołu nie tylko dumę z polskiego folkloru i jego przejawów w postaci piosenek i tańców, ale i miłość do niego.

W 1980 roku do grupy dołączyła kapela, zaś kilka lat później – zespół dziecięcy. Kierownik „Echa z Polski” pragnęła bowiem kształcić przyszłych członków dorosłego składu.

W repertuarze zespołu znajdują się polskie pieśni i tańce ludowe z wielu regionów naszego kraju, a także widowiska obrzędowe. Z takim programem grupa występowała bardzo często nie tylko w USA, ale i w Kanadzie, zyskując uznanie wśród Polonii i rdzennych mieszkańców Ameryki. Sporą część koncertów już od 1979 roku stanowiły występy podczas różnorodnych świąt i imprez okolicznościowych, zwłaszcza w Toledo i okolicach. 

Od 1977 roku „Echo z Polski” było uczestnikiem Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Trzy lata później zespół zdobył w Rzeszowie najwyższą nagrodę za autentyzm programu pt. Dożynki. Każdy kolejny występ grupy podczas rzeszowskiego festiwalu wyróżniany był właśnie za wierne oddanie polskich pieśni i tańców ludowych.

Warto wspomnieć również o tym, iż w 1999 roku „Echo z Polski” witało Lecha Wałęsę podczas jego nieoficjalnego spotkania z Polonią amerykańską.

W piętnastolecie istnienia zespołu Paulina Tul-Ortyl została wyróżniona za poświęcenie i wkład włożony w edukację młodych ludzi w regionie Toledo. Podkreślono jej zasługi dla pielęgnowania i popularyzowania polskiej kultury. Dowodem uznania było również powierzenie jej nagrania muzyki ludowej do audycji poświęconej Polakom zasłużonym dla Toledo. Członków „Echa z Polski” uhonorowała także w 1997 roku Izba Reprezentantów z Ohio, doceniając dokonania zespołu na polu krzewienia polskich tradycji.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: foldery VIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów 1989oraz X Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów 1996