Roman Śledź

Year:
2002

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Art

Region:
Lubelskie, powiat chełmski, Malinówka

Roman Śledź urodził się w 1948 roku w Malinówce, tam również mieszka.

Jest artystą niezwykle oryginalnym, wrażliwym, skupionym, tworzącym „z potrzeby chwili”, a jego rzeźby są formą konkretyzacji jego wizji, myśli, uczuć, głębokiej wiary i religijności.

Twórczość Romana Śledzia wykracza poza definicję współczesnej sztuki ludowej. Aleksander Jackowski umieszcza go w nurcie rzeźby wyróżniających się osobowości sztuki samorodnej, obok Władysława Chajca i Józefa Lurki.

Prace artysty cechuje szczególna, niemal manierystyczna w swym wyrazie, ekspresja przedstawień tworzonych z wielką wrażliwością i poczuciem ładu kompozycyjnego. Zadziwiająca jest siła wyrazu tych rzeźb powstałych pod wpływem przemyśleń związanych z lekturą Pisma świętego. Rzeźbiarz nie sięga w nich do znanych wzorów ikonograficznych, ale znajduje własny wyraz dla podejmowanych tematów. Tworzy głównie sceny ukazujące ból, cierpienie (sceny biczowania, ukrzyżowania, kamienowania). Jak sam mówi: „... rzeźba im smutniejsza, tym bardziej mnie wzrusza i wydaje mi się ładniejsza. Wydaje mi się, że odbiorcy też odczuwają jakieś wzruszenie. Kiedy mam jakiś pomysł, to tylko taki, w którym widzę cierpienie i smutek”.

Roman Śledź uczestniczył w wielu konkursach rzeźby ludowej. W 1984 roku został uhonorowany I nagrodą w konkursie zorganizowanym przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu z okazji 200. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej. Jego prace wielokrotnie prezentowano na zbiorowych ekspozycjach sztuki ludowej. W 1978 roku odbyła się wystawa autorska w galerii warszawskiej związanej z „Cepelią”.

Rzeźby artysty, który należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, znajdują się w zbiorach muzeów i kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Szczególnie cenione są przez odbiorców niemieckich, a także amerykańskich.

Roman Śledź jest laureatem Nagrody im. Brata Alberta za twórczość religijną.

 

Alicja Mironiuk Nikolska

 

http://www.romansledz.netgaleria.eu/