Mirosław Nalaskowski

Year:
1992

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Podlaskie, Suwałki

Urodził się 11 III 1952 r. w Toruniu, w rodzinie o tradycjach muzycznych. Jego rodzice przez wiele lat byli członkami chóru ,,Lutnia”. Od 12 roku życia do 1976 r. działał w zespole pieśni i tańca „Młody Toruń”, w którym przeszedł drogę od muzyka w orkiestrze do instruktora. W latach 1973-1977 działał w Stowarzyszeniu Polskiej Młodzieży Muzycznej. W obydwu wymienionych organizacjach zajmował się muzyką klasyczną. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych zainteresował się muzyką ludową. Od 1977 r. do 1980 r. pracował jako instruktor do spraw muzyki ludowej w Wojewódzkim Domu Kultury we Włocławku. Opiekował się w tym czasie zespołami folklorystycznymi i solistami pochodzącymi z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także w tym czasie (1979) zorganizował kilkusekcyjne seminarium poświęcone kulturze niematerialnej Ziemi Dobrzyńskiej, w którego pracach wzięli udział naukowcy wielu ośrodków. W 1980 r. podjął studia muzykologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w trakcie których zorganizował dwa interdyscyplinarne studenckie obozy naukowe, poświęcone kulturze staroobrzędowców. Od 1983 r. podjął pracę jako instruktor do spraw muzyki ludowej w Wojewódzkim Domu Kultury w Suwałkach. W polu jego zainteresowań, w tym czasie, oprócz folkloru muzycznego Suwalszczyzny znalazła się też obrzędowość zamieszkujących ją grup etnicznych. W 1992 r. prowadził etnograficzne badania na Litwie, w których wzięli udział pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W późniejszym okresie w obrębie jego zainteresowań znalazła się także Białoruś, gdzie współorganizował prace badawcze, a także konsultował tamtejsze polskie zespoły folklorystyczne.

Mirosław Nalaskowski swoją pracą przyczynił się do podtrzymania muzycznych tradycji wileńskich na terenie naszego kraju pomagając w organizacji szkółek cymbalistów wileńskich. Jego też zasługą jest przygotowywanie ekip na Festiwal Kapel Ludowych w Kazimierzu Dolnym, a także obecność na tej imprezie instruktorów polskich zespołów folklorystycznych z Litwy i Białorusi.

Warto wspomnieć, że Mirosław Nalaskowski od 1991 roku pracuje także w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, gdzie m.in. organizuje wojewódzkie konkursy ,,Herodowe”. Ponad połowę roku spędza na dokumentacjach w terenie. Jego praca nie tylko została doceniona przez nadanie nagrody im. Oskara Kolberga. Jest między innymi laureatem nagrody im. Jędrzeja Cierniaka oraz nagrody jury festiwalu w Kazimierzu Dolnym.

 

Tomasz Strączek