Powiększ
Zoom photo

Jan Malinowski-Haledrak

Year:
1979

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Music

Region:
Małopolskie, powiat nowotarski, Szczawnica

Urodził się 23 V 1914 r. w Szczawnicy w rodzinie góralskiej. Ukończył szkołę podstawową. Od najmłodszych lat przejawiał zamiłowanie do muzyki, śpiewu i tańca. Już jako 12-letni chłopak po raz pierwszy wystąpił w Regionalnym Zespole Kółka Amatorskiego w Szczawnicy. Wkrótce grał tam rolę drużby w ,,Weselu góralskim”. Z łatwością przyswajał sobie wiele melodii, piosenek, przyśpiewek zasłyszanych od starszych muzykantów i śpiewaków. Szczególną pamięć zachował o swoich pierwszych nauczycielach-mistrzach: Michale Szczepaniaku i Stanisławie Mastalskim. Przyznaje, że od nich przejął umiejętności gry i umiłowanie starych melodii góralskich. Już w okresie międzywojennym dał się poznać jako dobry muzyk - solista i śpiewak. Uczestniczył w Zjazdach Związku Ziem Górskich w 1935 r. (Zakopane), 1936 (Nowy Sącz), 1937 (Wisła), 1938 (Sanok). Tam też zdobył I nagrodę za śpiew i wyróżnienie za taniec.

Służył w wojsku w IV Pułku Strzelców Podhalańskich. Tam założył wojskowy zespół muzyczny, a właściwie kapelę góralską. Po II wojnie światowej znów włączył się do pracy w miejscowych zespołach artystycznych i folklorystycznych. Nadal występował w przedstawieniach „Wesela góralskiego”, opracowanego w okresie międzywojennym przez swego starszego imiennika - Jana Malinowskiego, brał też udział w występach innych zespołów jak np. w zespole Związku Zawodowego Górników w Szczawnicy z programem ,,Góralskie nutki”. Sam założył zespół ,,Kądzielna izba” przedstawiający scenki rodzajowe - wieczornice góralskie przy kądzieli. Ułożył do nich teksty gawęd, przyśpiewek, komponował melodie. Oba widowiska regionalne „Wesele góralskie” i ,,Kądzielna izba” wykorzystuje w swoim repertuarze Teatr Ziemi Pienińskiej w Szczawnicy, a pokazane na festiwalach „Tatrzańska Jesień” zdobyły ,,Srebrną Ciupagę” i „Złoty Liść”.

J. Malinowski-Haledrak współpracował także z zespołem „Janosik” włączając do jego programu własne gawędy, pieśni, melodie. Dzięki ożywionej działalności w zespołach szczawnickich J. Malinowski-Haledrak cieszył się we własnym środowisku dużą popularnością. Uświetniał swoją muzyką i śpiewem każdą większą uroczystość i imprezę folklorystyczną. Mówił: „Trzeba pokazać góralski honor, bo choć górale byli biedni, ale najpiękniej po swojemu tańczyli i śpiewali”.

J. Malinowski-Haledrak należał do STL, był też członkiem Zarządu Oddziału Pienińskiego Związku Podhalan. Wielokrotnie nagradzany.

Jan Malinowski-Haledrok zmarł w 2003 roku, został pochowany w Szczawnicy.

 

Marian Pokropek