Jan Banaszak

Year:
1988

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Francja, Saint-Dizier

Jan Banaszak to przede wszystkim znakomity muzyk, nauczyciel, ale i popularyzator polskiego folkloru we Francji. Już jako dziecko zdradzał ogromny talent muzyczny (w wieku 14 lat założył własny, nieduży zespół). Ukończył konserwatorium muzyczne w Saint Etienne (dyplom w klasie skrzypiec).

W 1969 roku laureat wszedł w skład l’Orchestre Lyrique w Saint Etienne, w której występował przez dwa lata. Po rozpoczęciu służby wojskowej również został członkiem orkiestry.

Przez wiele lat (między 1973 a 2011 rokiem) uczył w klasie skrzypiec, a także altówki, w szkole muzycznej w Saint-Dizier. W tym czasie prowadził również wiele orkiestr i zespołów muzycznych. Pracował także w l’Harmonie Municipale (w latach 1973-1981, jako dyrektor), w filharmonii (w latach 1974-1981, jako skrzypek) i w zespole filharmoników (w latach 1981-2004, jako kierownik) w Saint Dizier.

Jego ogromną zasługą było utworzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” – kierował nim i był jego choreografem przez 20 lat (od 1978 roku). Formacja wystąpiła blisko 400 razy podczas różnorodnych koncertów i festiwali. „Mazowsze” zdobyło także I nagrodę podczas Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie w 1980 roku. W latach 90. XX wieku pieczę nad zespołem przejął Phillipe Dulat.

Warto nadmienić, iż Jan Banaszak zasłużył się również dla zacieśniania przyjaźni polsko-francuskiej pod koniec at 80. XX wieku i na początku 90. Przejawem tego było nawiązanie wspólpracy między Łańcutem i Sait-Dizier, a także miedzy zespołami folklorystycznymi pochądzącymi z tych miast. Jan Banaszak koordynował wwwspółpracę łańcuckich szkół z francuskimi rolnikami.

 

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: portale internetowe www.gradus-ad-musicam.com oraz www.lancut.pl