Alicja Haszczak

Year:
2001

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Podkarpackie, Rzeszów

Urodziła się w Szczyrku w 1930 r. W latach 1949-1952 odbyła studia z zakresu wychowania fizycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Życie zawodowe związała z południowo-wschodnią Polską, z Rzeszowem. Od 1959 r. pracując jako choreograf w Międzyszkolnym Ośrodku Prac Pozalekcyjnych w Rzeszowie zainteresowała się folklorem tanecznym tego regionu. Jako pracownik dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej w latach 1969-1981 kierowała Studenckim Zespołem Pieśni i Tańca „Połoniny”. Zespół liczący 120 osób dał ponad 700 koncertów w kraju i zagranicą, zdobywając liczne nagrody (trzykrotnie I miejsce w Środowiskowym Przeglądzie Studenckich Zespołów Artystycznych w Rzeszowie (1971, 1972, 1975), I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca – Sosnowiec 1979).
Jako wybitny specjalista folkloru tanecznego Rzeszowszczyzny, zapraszana była do współpracy przez zespoły folklorystyczne z całego kraju. Zapoznawała je z tańcami podregionów Polski południowo-wchodniej. Współpracowała z Zespołem Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej – filia w Płocku, Zespołem Pieśni i tańca Akademii Rolniczo-Technicznej „Kortowo” w Olsztynie, Zespołem Tańca Ludowego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zespołem Pieśni i Tańca „Łany” Akademii Rolniczej w Poznaniu, Zespołem Pieśni i Tańca „Słowianki”, Zespołem Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, Ludowym Zespołem Artystycznym „Promni” SGGW w Warszawie, Zespołem Pieśni i Tańca „Podlasie” AWF w Białej Podlaskiej.
W 1981 r. Alicja Haszczak została członkiem Rady Artystycznej Ogólnopolskiej Rady Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca. W 1985 r. jako wybitny etnochoreograf, została członkiem Komisji Artystycznej Ogólnopolskiej Rady Ludowych Zespołów Artystycznych „Sceny Ludowej” ZMW. Opracowała Programy artystyczne dla Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrowiacy” i Zespołu Pieśni i Tańca „Stomil” z Dębicy.
Wiedzę i umiejętności Alicji Haszczak doceniło Towarzystwo Współpracy z Polonią Zagraniczną „Polonia” (obecnie „Wspólnota Polska”) zapraszając do współpracy z zespołami polonijnymi w zakresie opracowania programów artystycznych oraz szkoleń instruktorów. Od 1978 r. została stałym wykładowcą na kursach dla zespołów polonijnych organizowanych w Lublinie.
W trakcie działania Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, sprawowała funkcję reżysera i kierownika artystycznego koncertów. Od lat jest także jurorem Ogólnopolskich i Wojewódzkich Festiwali Folklorystycznych.
Działała w prestiżowych organizacjach: Rada Ekspertów Polskiej Sekcji COIFF (Międzynarodowa Rada Organizacji Festiwali Folkloru i Sztuk Tradycyjnych) i Polskiego Towarzystwa Etnochoreologicznego w Warszawie. Alicja Haszczak bardzo aktywnie uczestniczyła w jury Ogólnopolskich Konkursów Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie, Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych, Festiwalu Ziem Przygranicznych w Radymnie. Była wykładowcą i egzaminatorem w kursach kwalifikacyjnych II i III stopni, dla choreografów polskich.
Jej dorobek twórczy został udokumentowany w książce „Folklor Ziemi Rzeszowskiej” (1989) oraz na kasetach video z nauką tańca przeworskiego i rzeszowskiego. Alicja Haszczak opracowała hasła do leksykonu „Tradycyjne tańce polskie”, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Etnochoreograficzne, dotyczące tańców lasowiackich, przeworskich i rzeszowskich.
Działalność A. Haszczak znalazła uznanie w postaci licznych odznaczeń – Zasłużonego Działacza Kultury (1978), Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski (1987), Odznaki Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego, Medalu Komisji Edukacji Narodowej (1983), Srebrnej i Złotej Odznaki Honorowego Członka Towarzystwa „Polonia”.

Izabela Klarnet-Kosińska